Arbeidsvarsling

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Kursinnhold

Alle som skal utføre arbeid på veg.  Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
 

Følgende tema inngår i opplæringen
– personlig sikkerhet
– personlig verneutstyr
– varsling ved vegarbeid
– sikring ved vegarbeid
– ansvarsfordeling, hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
– hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Kurssted

Kurset gjennomføres på Stolvstadvegen 8, Rudshøgda

Kurstidspunkt:

Etter avtale

Skroll til toppen