Logistikkfaget – Logistikkoperatør

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.
Logistikkfagbrevet passer for deg som har minst 5 års yrkeserfaring innen logistikk, og som ønsker å ta fagbrev som logistikkoperatør. Kurset forbereder deg til å kunne avlegge den teoretiske prøven som praksiskandidat i logistikkfaget.
Kurset gjennomføres på kveldstid en gang pr uke over ett semester.  Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det vektlegges gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsninger både individuelt og i grupper.  

Kursinnhold 
Grunnleggende logistikk
Godsbehandling
IT i logistikk og transport
Lager og lagerstyring
Distribusjon og transport
Ordrebehandling og innkjøp
HMS / internkontroll og kvalitetssikring


Eksamen
Som praksiskandidat gjennomfører du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året. I juni og i desember. Oppmelding skjer på www.privatisweb.no
Gjennomføring av den praktiske prøven. 
For å kunne ta den praktiske delen av fagprøven, må du melde deg opp til Fagopplæringskontoret i dit hjemfylke. 
Disse vurderer og godkjenner den praksisen som du har i det aktuelle faget og arrangerer den praktiske fagprøven. 
Bestått prøve fører frem til fagbrev. 

Kursstart : 17 januar 2022,klokken 17. 00 – 20.00 
Kurssted: Kjeller Vest 8
Kurspris : 11.000.- Materiell kommer i tillegg. 

Meld deg på

Skroll til toppen