Fagbrevkurs logistikkoperatør og yrkessjåfør

Vi starter nytt fagbrevkurs for logistikk og yrkessjåfør den 17 januar,kl 17. 00, Kjeller Vest 8,Kjeller. Kurset gjennomføres over 50 lærerstyrte timer, en kveld pr uke. Eksamen gjennomføres i mai / juni 2022. For de som er LO organisert og som oppfyller kravene kan det søkes om stipend.
Les mer >

YSK-kurs vinteren 2022

Vi har satt opp følgende YSK-kurs for høsten på våre læresteder. Alle kursene gjennomføres som helgekurs. Trondheim Godstransport, 7,8,9,22 og 23 januar Godstransport, 18,19,20 februar og 5,6 mars Godstransport, 18,19,20 mars og 2,3 april Godstransport, 6,7,8,20,21 mai Godstransport, 10,11,12,18 og 19 juni Rudshøgda Godstransport, 14,15,16,22 og 23 januar Godstransport, 18,19,20,25 og 26 februar Godstransport, 18,19,20,26 og 27 mars Godstransport, 22,23,24,29 …
Les mer >

Løyvekurs person og godstransport

Vi starter løvekurs for person og godstransport på Kjeller, 20 januar 2022 klokken 17.00 Kurset gjennomføres på følgende dager: 20 januar kl 17.00 til 20.00 27 januar kl 17.00 til 20.00 3 februar kl 17.00 til 20.00 8 februar kl 17.00 til 20.00 17 februar kl 17.00 til 20.00 22 februar kl 17.00 til 20.00 På Rudshøgda starter vi opp …
Les mer >

YSK og forlengelse

Yrkessjåførkompetansen som har utløpt/utløper i perioden 1.september 2020 til 30.juni 2021 gis 10 måneder forlenget gyldighet, regnet fra yrkessjåførbevisets utløpsdato. Forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS. Ved kontroll må du kunne dokumentere yrkessåførkompetanse med kode i førerkort eller eget yrkessjåførbevis selv om dette har utløpt. Yrkessjåførkompetanse som utløper 1.juli 2021 eller …
Les mer >

Rull til toppen