Personvernerklæring for NBI Kompetansepartner AS

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss eller benytter deg av en av våre tjenester, vil vi
kunne behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om
personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen
av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig
Tor Arne Eliassen er på vegne av NBI Kompetansepartner AS behandlingsansvarlig for selskapets
behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
For de som melder seg på våre kurs lagrer følgende personopplysninger;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For de som skal gjennomføre etterutdanning som
yrkessjåfør er vi også nødt til å lagre personnummer for registrering av gjennomført kurs hos Statens
Vegvesen.

Formål med behandlingen
Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt og informere, melde inn dine gjennomførte
obligatoriske kurs ihht trafikkopplæringsforskriften § 7-6 til Statens vegvesen og for å kunne sette
opp kurs og eventuelle andre tilbud.
For de som gjennomfører etterutdanning YSK hos oss behandler vi opplysningene om
personnummer for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med Statens Vegvesen.
Etter krav fra Statens Vegvesen er vi forpliktet til å oppbevare kursoversikter i 5 år.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med
ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Dette er
opplysninger som du frivilling gir til oss. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i
forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra
oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller pr mail i forbindelse med ditt
kjøp. Dette for å registrere antall deltakere pr kurs og for innregistrering hos Statens Vegvesen for de
som gjennomfører etterutdanning / YSK.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best
kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre
besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med
mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Så lenge du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger.
Vi er pliktige å oppbevare opplysninger om din etterutdanning / YSK i henhold til forskrift om grunn
og etterutdanning for yrkessjåfører.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til
lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Det er kun administrasjonen ved NBI Kompetansepartner AS som har tilgang til personopplysninger.
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresser:
E post: tae@nbi.no
NBI Kompetansepartner AS
Ringgata 40, 1723 Sarpsborg

Last ned personvernerklæring

Skroll til toppen