Fagbrev/fagopplæring

NBI har siden 1995 tilbudt og gjennomført fagopplæring innen en rekke ulike bransjer. Fagbrev er en formell dokumentasjon på din kunnskap og er med på å heve kvaliteten for både den ansatte og bedriften. Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter– og videreutdanning med vekt på fagbrev får økt fokus og mer rasjonell og kostnadsbesparende drift, samt økt trivsel bland ansatte.

Ta en helt uforpliktende kontakt med vår salgsavdeling for tilbud på opplæring.

Våre kurs

LogistikkoperatørKjeller17. januar 2022, klokken 17.00 – 20.0011.000,- + materiell
YrkessjåførKjeller17 januar 2022, klokken 17.00 – 20.00 11.000,- + materiell

Våre kurs

LogistikkoperatørKjeller17. januar 2022, klokken 17.00 – 20.0011.000,- + materiell
YrkessjåførKjeller17 januar 2022, klokken 17.00 – 20.00 11.000,- + materiell
Skroll til toppen