Yrkessjåfør

Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Yrkessjåførfagbrevet passer for deg som har minst 5 års yrkeserfaring som sjåfør innenfor person eller godstransport, og som ønsker å ta fagbrev som yrkessjåfør. Kurset forbereder deg til å kunne avlegge den teoretiske prøven som praksiskandidat i sjåførfaget.

Kurset gjennomføres på en kveld pr uke over ett semester.  Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det vektlegges gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsninger både individuelt og i grupper. 

Kursinnhold

Planlegging og drift

1.    Planlegging av transporttjenester

2.    Service og kundebehandling

3.    Regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester

Transport

Dette omhandler sikker og effektive transporter

4.    Valg og bruk av utstyr

5.    Bruk og vedlikehold av utstyr og transportmidler

Eksamen

Som praksiskandidat gjennomfører du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året. Vanligvis i juni og i desember.

Oppmelding skjer på kurset.

Gjennomføring av den praktiske prøven.

For å kunne ta den praktiske delen av fagprøven, må du dokumentere 60 mnd praksis innenfor faget. Oppmelding skjer til Fagopplæringskontoret i dit hjemfylke.

Disse vurderer og godkjenner den praksisen som du har i det aktuelle faget og arrangerer den praktiske fagprøven.

Bestått prøve fører frem til fagbrev. 

Kursstart : 5 september 2022,klokken 17. 00 – 20.00 
Kurssted: Kjeller Vest 8
Kurspris : 11.000.- Materiell kommer i tillegg. 

Meld deg på

Skroll til toppen