Generelt

NBI Kompetansepartner Kurs og kompetanseutvikling for transport- og logistikkselskaper

Fagbrevkurs logistikkoperatør og yrkessjåfør

Vi starter nytt fagbrevkurs for logistikk og yrkessjåfør den 17 januar,kl 17. 00, Kjeller Vest 8,Kjeller. Kurset gjennomføres over 50 lærerstyrte timer, en kveld pr uke. Eksamen gjennomføres i mai / juni 2022. For de som er LO organisert og som oppfyller kravene kan det søkes om stipend.

NBI transport kurs

YSK og forlengelse

Yrkessjåførkompetansen som har utløpt/utløper i perioden 1.september 2020 til 30.juni 2021 gis 10 måneder forlenget gyldighet, regnet fra yrkessjåførbevisets utløpsdato. Forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS. Ved kontroll må du kunne dokumentere yrkessåførkompetanse med kode i førerkort eller eget yrkessjåførbevis selv om dette har utløpt. Yrkessjåførkompetanse som utløper 1.juli 2021 eller senere blir ikke …

YSK og forlengelse Read More »

Rull til toppen