NBI transport kurs

YSK og forlengelse

Yrkessjåførkompetansen som har utløpt/utløper i perioden 1.september 2020 til 30.juni 2021 gis 10 måneder forlenget gyldighet, regnet fra yrkessjåførbevisets utløpsdato.

Forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS. Ved kontroll må du kunne dokumentere yrkessåførkompetanse med kode i førerkort eller eget yrkessjåførbevis selv om dette har utløpt.

Yrkessjåførkompetanse som utløper 1.juli 2021 eller senere blir ikke forlenget. Dette betyr at yrkessjåførkompetansen må fornyes på vanlig måte før utløpsdato for at den skal ha uavbrutt gyldighet.

Opprinnelig utløpsmåned:   Ny utløpsmåned:
september 2020 juli 2021
oktober 2020august 2021
november 2020september 2021
desember 2020oktober 2021
januar 2021november 2022
februar 2021desember 2022
Rull til toppen