NBI Kompetansepartner Kurs og kompetanseutvikling for transport- og logistikkselskaper

Fagbrev logistikk og yrkessjåfør

For vinteren 2023 starter vi opp med nettbaserte fagopplæringskurs som dekker den teoretiske delen innen logistikk og yrkessjåførfaget

Kursene gjennomføres på Teams en kveld pr uke. Fagbrevkursene starter den6 februar og er sluttført den 21 mai. Du får økt kompetanse innen bransjeteknikk, sikkerhet, økonomi, kommunikasjon, transport, lager og tekniske hjelpemidler, og du får ikke minst trening i å bruke denne kompetanse i eksamensoppgavene.

 Det kreves fire innleveringer i løpet av kurset. Disse blir rettet og bedømt av instruktøren. Instruktøren din gir deg veiledning og tilbakemelding på oppgavene dine, og du får nyttige ressurser å ha med til eksamen.

For de som skal avlegge fagprøven er vi behjelpelig med oppmelding både til den teoretiske og praktiske delen. Før kursstart vil vi sendes ut nødvendig materiell. De som er medlemmer av ett LO forbund kan søke om tilskudd til gjennomføring av opplæringen. Tilskuddet er p.t kr 10.500.

Pris på fagopplæringen er kr 11.000.- Materiellet koster kr 1.100

Det kreves at du har en pc med godt kamra og lyd tilgjengelig. Det er ikke behov for noen egen programvare. Vi sender deg en oversikt tekniske krav for å gjennomføre kurset.

Har du behov for mer informasjon ta kontakt med Tor Arne på 90970563 / tae@nbi.no

Skroll til toppen