Fagbrevkurs

Du kan ta fag- og svenneprøven som privatist hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven. Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfagligutdanningsprogram .

Hva består fagprøven av?

Før den praktiske prøven kan gjennomføres må teoretisk prøve være bestått.

Teoretisk prøve avholdes 2 ganger i året, som regel i Juni og Desember.

Prøven gjennomføres i regi av videregående skoler.

Prøven er en tverrfaglig prøve, som tester deg i mål fra de ulike læreplanene.

Prøvetiden er 5 timer.

Det er mulig å få tilrettelagt prøve dersom lese og skrivevansker kan dokumenteres.

Praktisk prøve kan avlegges når teoretisk prøve er bestått, og praksiskrav er godkjent av fylkeskommunen.

Prøven blir avholdt av en prøvenemnd som består av personer med bred erfaring innen faget.

Prøven blir som hovedregel avlagt i bedriften hvor kandidaten er ansatt.

Prøven skal gjennomføres innenfor rammen av 3 arbeidsdager. Fagbrevet utstedes når prøven er bestått.

Hva kreves for å avlegge den praktiske prøven

Personer som skal avlegge praktisk fagprøve må kunne dokumentere minst 60 måneders allsidig praksis i faget (praksiskandidatordningen). Det er fylkeskommunen som godkjenner praksisen. Tidligere skolegang kan gi fradrag i praksiskravet.

NBI tilbyr fagopplæring innen følgene fag:

  • Logistikkoperatør
  • Yrkessjåfør

Meld deg på

Skroll til toppen