NBI transport kurs

YSK-kurs 2022

Vi har satt opp følgende YSK-kurs for høsten på våre læresteder. Alle kursene gjennomføres som helgekurs. Trondheim Godstransport, 9,10,1124,25 september Godstransport, 14,15,16,29,30 oktober Godstransport, 25,26,27 november og 10,11 desember Rudshøgda Godstransport, 26,27,28 august og 3,4 september Godstransport, 11,12,13,26,27 november Godstransport, Godstransport, Godstransport, Kjeller  Godstransport, 3,4,17,18 september og 1oktober Godstransport,