X
GO

           
           

Endring i forskrift om etterutdanning

Publisert

Vegdirektoratet har sendt ut endringsforskrift til yrkessjåførforskriften. Vegdirektoratet gjør adressatene oppmerksom på at man ikke får forkortet gyldighet på yrkessjåførbeviset dersom man deltar på etterutdanning inntil 6 måneders før beviset utgår. Alle som tar sin etterutdanning i løpet av de siste seks månedene, drar nytte av ordningen fra dags dato. 

Dersom etterutdanningen gjennomføres i løpet av de siste seks månedene før gyldig yrkessjåførkompetansebevis utløper, skal beviset utstedes for 5 år, regnet fra utløpsdagen for det gyldige beviset. 

| Return
Arkiv