X
GO

           
           

SALGSFAG

Salgsfaget er tilpasset deg som jobber med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innen salgsfaget. 

Fagbrev inne salgsfaget passer for deg som har minst 5 års yrkeserfaring som sjåfør innenfor person eller godstransport, og som ønsker å ta fagbrev som yrkessjåfør. Kurset forbereder deg til å kunne avlegge den teoretiske prøven som praksiskandidat i sjåførfaget.

Kurset gjennomføres på en kveld pr uke over ett semester.  Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det vektlegges gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsninger både individuelt og i grupper. 

 

Kurset forbereder og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i salgsfaget.
 

Kursinnhold

Markedsføring og salg

Dreier seg om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for salgsarbeid. Sentrale temaer er menneskekunnskap, kommunikasjon og metoder for å skape gode relasjoner på. Markedsføring dreier seg om tilpassing av varer og tjenester etter behovene i markedet.
 

Sikkerhet

Planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike.

 

Økonomi og administrasjon

Innføring av grunnleggende bedriftsøkonomi samt sentrale administrative oppgaver og prosesser knyttet til faget.
 

Salgsforberedelse
Bruk av informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Innkjøp, lønnsomhet og prisfastsettelse.
 

Salg og oppfølging
Planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper.

 

 

Kurset gjennomføres på en kveld pr uke over ett semester.  Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det vektlegges gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsninger både individuelt og i grupper. 

 

Eksamen

Som praksiskandidat gjennomfører du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året. I juni og i desember.

Oppmelding skjer på www.privatisweb.no

 

Gjennomføring av den praktiske prøven.

For å kunne ta den praktiske delen av fagprøven, må du melde deg opp til Fagopplæringskontoret i dit hjemfylke.

Disse vurderer og godkjenner den praksisen som du har i det aktuelle faget og arrangerer den praktiske fagprøven.


Bestått prøve fører frem til fagbrev.

 

Nytt