X
GO

Fagbrev / Fagopplæring

NBI har siden 1995 tilbudt og gjennomført fagopplæring innen en rekke ulike bransjer.

Fagbrev er ett formell dokumentasjon på din kunnskap. Fagbrevet er med på å heve kvaliteten for både den ansatte og bedriften.
Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter – og videreutdanning med vekt på fagbrev bl.a får økt fokus på mer rasjonell og kostnadsbesparende drift samt økt trivsel bland ansatte

Ta en helt uforpliktende kontakt med vår salgsavdeling for tilbud på opplæring.

  • Økt kompetanse
  • Økt lønnsomhet
  • Egen kompetanse
  • Formell kompetanse
  • Helhetsforståelse
  • Opplæring
På nyhetsfronten